”Våra medlemmar ska kunna känna balans i livet”

Sedan Unionen skapades 2008 i sammanslagningen av Tjänstemannaförbunden HTF och Sif, har fackförbundet arbetat med både föräldravänligt arbetsliv och HBTQ-vänlig arbetsplats. Tanken kring ett föräldravänligt arbetsliv kommer ur ett jämställdhetstänk men även ur diskrimineringssynpunkt. En anställd måste ha rätt att dra gränser för hur och när hen ska vara tillgänglig och arbetsgivaren bör vara ett föredöme genom att inte uppmuntra till tillgänglighet dygnet runt.

- Tidigare när det inte fanns lagstiftning som förbjuder missgynnande av skäl som har samband med föräldraledighet drabbades många föräldrar, framförallt kvinnor. Exempelvis var risken att bli förbisedd vid löneförhandlingar stor. Här har vi kommit många kliv framåt, lagstiftningen har definitivt hjälpt våra medlemmar, säger Peter Tai Christensen, utredare inom området likabehandling på enheten för politik, opinion och påverkan vid Unionen.

Föräldravänlig och HBTQ-vänlig arbetsplats

Unionen har även sedan starten varit synliga i samband med Pridefestivalen för att lyfta HBTQ-vänliga arbetsplatser.På Unionens webbplats kan man bland annat hitta en checklista för en HBTQ-vänlig arbetsplats. Unionen delar också ut ett HBTQ-pris för att lyfta budskapet och på ett kreativt sätt få fler arbetsgivare att aktivt arbeta mot HBTQ-diskriminering.

Ett annat välkänt pris från Unionen är Guldnappen som prisar de företag som är mest föräldravänliga. Guldnappen har funnits sedan 2003 och vinnaren utses bland arbetsplatser som blivit nominerade av medlemmar som är anslutna till Unionen.

"På en föräldravänlig arbetsplats har alla anställda samma möjligheter till löne- och kompetensutveckling och graviditet och föräldraledighet ses som något positivt", går att läsa på Unionens webbplats.

Utgår inte ifrån normer

- För oss är det också viktigt att inte utgå från normer utan hela tiden vara medvetna om att det finns olika former av föräldraskap. Under den kategorin faller exempelvis föräldrar till barn med funktionsnedsättning in, det vill säga föräldrar som också blir anhöriga till sina egna barn. Våra riktlinjer är därför inte alltid uttömmande eller alltför detaljerade . Våra medlemmar ska känna "det kan omfatta mig" hellre än att våra rekommendationer känns exkluderande, säger Peter Tai Christensen.

Peter har ännu inte direkt råkat på att anhöriga stöter på fler problem än andra medarbetare, däremot håller han med om att arbetsgivare bör tänka flexibelt kring arbetet och arbetstidens förläggning och att ett sådant tänk kan gynna samtliga medarbetare på en arbetsplats.

En ögonöppnare

- För mig var det en ögonöppnare att gå in på Arbetsgivare för anhörigas webbplats och ta del av informationen. Vi som fackförbund skulle möjligen kunna lyfta anhörigfrågan som en jämställdhetsfråga, då anhörigskap fortfarande utövas mer aktivt av kvinnor än män. Detta är absolut något att ha med i våra tankar inför framtiden, avslutar Peter Tai Christensen.

Text: Karin Holmåker

Senast uppdaterad 2014-10-26 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson