Tappa vill vara i framkant i anhörigfrågan

Tappa är det nyaste tillskottet i nätverket Arbetsgivare för anhöriga och projektet hade i veckan ett planeringsmöte med företaget för att lägga upp planen för en mer anhörigvänlig arbetsplats.

- Vi marknadsför och genomför aktiviteter inom hälsa och god livsstil. Därför vill vi börja med oss själva och föregå med ett gott exempel genom att vara en bra arbetsgivare. För oss kändes det naturligt att gå med i nätverket, säger Fredrik Gustafsson, VD på Tappa AB.

Fredrik Gustafsson, VD, Tappa AB

Fredrik Gustafsson, VD, Tappa AB

Tappa startades 2005 av Varbergsprofilen och entreprenören Börje Börjesson och i dagsläget finns Tappagruppen representerad i Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz och Holland. Grundkonceptet är att erbjuda ett enkelt och roligt koncept som ska stimulera till mer fysisk aktivitet på arbetsplatsen. I dessa aktiviteter ska alla kunna delta oavsett fysisk form, kön eller ålder. Tappas vision är att vara ett naturligt förstaval för organisationer som månar om hälsan och humöret på sin personal.

- Intresset för nätverket Arbetsgivare för anhöriga väcktes när vi i våra kontakter med andra företag märkte att det som är avgörande för hur människor mår är hela livsbilden. Stress, hälsa och kondition är faktorer som alla människor påverkas av och arbetsplatsen är beroende av nöjda och glada medarbetare för att det ska funka. Anhörigfrågan är en viktig del i helheten, menar Fredrik Gustafsson.

Fredrik Gustafsson känner att det är viktigt att vara föreberedd på att stötta personalen när de blir anhöriga. På många arbetsplatser är anhörigfrågan något som lätt glöms bort och man glömmer att man själv varit eller är anhörig. Oftast är den yrkesverksamme anhöriga tvungen att vara på arbetet precis som vanligt vilket kan vara oerhört påfrestande. Då är det viktigt att ha en förstående arbetsgivare som kanske inte ställer lika höga krav just i början av anhörigskapet.

- Flexibilitet är A och O. Hade jag behövt vara på jobbet heltid under den period i mitt liv då min pappa fick palliativ vård tror jag att jag hade blivit tvungen att sluta eller gå ner i arbetstid rejält. Nu hade jag en arbetsgivare som gav mig möjlighet att kunna arbeta hemifrån, vilket gjorde att jag kunde sitta hos min pappa samtidigt som jag arbetade från och till, berättar Fredrik Gustafsson och fortsätter:

- Jag vill börja samarbeta med andra företag kring denna fråga och genom egna och andras erfarenheter få anhörigstödet att fungera på arbetsplatsen. Det bästa betyget hade varit att det i ett skarpt läge kommer fram medarbetare som säger att stödet har fungerat utmärkt och att det var skönt att förberedelserna för situationen fanns i huset.

Text: Karin Holmåker Foto: Emma Aronsson, AHR

Senast uppdaterad 2013-09-19 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson