Pressmeddelande: "Med svärdet i handen" - fjärde filmen i vår digitala berättelseserie

Projektet "Arbetsgivare för anhöriga" vill lyfta anhörigfrågan och kombinationen yrkesverksam och anhörig. Mot bakgrund av det har projektet i samverkan med (H)järnkoll och Unga Berättar tagit fram åtta digitala berättelser i samarbete med anhöriga, arbetsgivare, anhörigkonsulenter samt anhörigföreningar. Berättelserna ska spridas på arbetsplatser runt om i Sverige och fungera som informations- samt diskussionsunderlag kring vad en arbetsgivare kan göra för att underlätta för sina medarbetare som samtidigt är anhöriga.

I den fjärde berättelsen i filmserien berättar Annie om sin situation som anhörig till sin son med neuropsykiatrisk sjukdom, psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet och hur det påverkar hennes vardag.

- I de bästa av världar skulle alla prata öppet om att vara anhörig. Arbetsgivarna skulle vara flexibla och förstående och samhället skulle kunna erbjuda ekonomisk ersättning vid anhörigvård, menar Annie.

Läs hela pressmeddelandet här (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-07-03 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson