Pressmeddelande: ”Ständig jour” – andra filmen i vår digitala berättelseserie: "En (o)möjlig kombination?”

Projektet "Arbetsgivare för anhöriga" vill lyfta anhörigfrågan och kombinationen yrkesverksam och anhörig. Mot bakgrund av det har projektet i samverkan med (H)järnkoll och Unga Berättar tagit fram åtta digitala berättelser i samarbete med anhöriga, arbetsgivare, anhörigkonsulenter samt anhörigföreningar. Berättelserna ska spridas på arbetsplatser runt om i Sverige och fungera som informations- samt diskussionsunderlag kring vad en arbetsgivare kan göra för att underlätta för sina medarbetare som samtidigt är anhöriga.

Läs hela pressmeddelandet här (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-06-18 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson