Pressmeddelande: ”Alla är vi anhöriga” – tredje filmen i vår digitala berättelseserie

Projektet "Arbetsgivare för anhöriga" vill lyfta anhörigfrågan och kombinationen yrkesverksam och anhörig. Mot bakgrund av det har projektet i samverkan med (H)järnkoll och Unga Berättar tagit fram åtta digitala berättelser i samarbete med anhöriga, arbetsgivare, anhörigkonsulenter samt anhörigföreningar. Berättelserna ska spridas på arbetsplatser runt om i Sverige och fungera som informations- samt diskussionsunderlag kring vad en arbetsgivare kan göra för att underlätta för sina medarbetare som samtidigt är anhöriga.

I den tredje berättelsen i filmserien berättar Carin Wallman, anhörigkonsulent i Karlstad kommun, om vilket fantastiskt stöd som anhöriga är för sina närstående.

- Som anhörigkonsulent är jag ett direkt stöd till den anhöriga genom bland annat stödsamtal, anhöriggrupper, kunskap och information. Jag sprider även kunskap hos arbetsgivare för att skapa en förståelse för anhörigfrågan på arbetsplatsen, säger Carin.

Läs hela pressmeddelandet här (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-06-27 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson