Meridium har påbörjat arbete för en mer anhörigvänlig arbetsplats

- Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som skapar allmän trivsel. Vår personal ska kunna veta att jobbet är tryggt fast det i vissa skeenden i livet är skakigt privat. Arbetsplatsen ska vara normaliteten i tillvaron.Meridium och Charlotte

Detta är en av de förväntningar som Mattias Ottevi, kontorschef på Meridium, har på nätverket Arbetsgivare för anhöriga. Meridium är ett av de företag som nyligen har anslutit sig till nätverket och som ska starta upp processen mot att bli en mer anhörigvänlig arbetsplats i början av april 2013.

- Det är inte alltid som man som arbetsgivare tänker på att det finns medarbetare på arbetsplatsen som är anhöriga. Därför är det viktigt att arbetsgivaren öppnar upp för sina medarbetare att berätta om sin situation. Utifrån varje individ kan sedan förutsättningar i arbetet skapas som möjliggör ett hållbart arbetsliv också som anhörig, menar Charlotte Jonasson Falk, projektledare för Arbetsgivare för anhöriga.

Meridium är ett Kalmarbaserat företag som främst har riktat in sig på webblösningar för offentlig sektor. Företaget startade sin verksamhet 2002, då med 6 stycken anställda och tillika delägare men har nu växt till drygt 30 medarbetare och med kontor både i Kalmar och i Stockholm. Företaget har två år i rad, 2008 samt 2009, utsetts till Gasellföretag och Superföretag inom sin bransch och i år, 2013, har Meridium tilldelats AAA i kreditvärdighet. Kalmar kommun, Kustbevakningen och Svenska Röda Korset är, för att bara nämna några, webbplatser som Meridium har hjälpt till att ta fram.

Meridium är måna om att satsa på sin personal och är just nu i färd med att ta fram en personalhandbok för att på ett enklare sätt tydliggöra vilka skyldigheter och rättigheter som gäller för en anställd på företaget. Genom att företaget nu har gått med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga så kommer även anhörigperspektivet ha sin självklara plats i handboken.

Personalhandboken planeras vara klar i november 2013 vilket sammanfaller väl med processarbetet i nätverket som följer stegen:

  1. Intern kommunikation kring att arbetsplatsen är med i nätverket och vad det innebär
  2. "Mind set" – Tillsammans med projektgruppen för Arbetsgivare för anhöriga ha ett möte med alla medarbetare dels för att förklara nätverket men även för att sätta sig in i "Vem är anhörig?"
  3. Enkät delas ut till samtliga medarbetare för att få en nulägesanalys
  4. Projektgruppen för Arbetsgivare för anhöriga analyserar resultatet från enkäten
  5. Var? När? Hur? – Företaget lägger upp en strategi hur och på vilket sätt anhörigfrågor ska implementeras i verksamheten.
  6. Anhörigfrågorna implementeras i företagets policy
  7. Genomförande - Anhörigfrågorna lyfts och genomförs i praktiken
  8. Utvärdering

- Det är intressant att vara med i ett sådant här sammanhang då vi får en arbetsplats där alla trivs vilket medför högre produktivitet. Vi vill visa att vi är ett proaktivt företag och att vi jobbar med anhörigfrågor är något vi kommer att lyfta fram vid anställningsintervjuer, annonser och pressmeddelanden. Det blir en "win-win" situation, säger Fredrik Därth, marknadsansvarig på Meridium.

Text: Karin Holmåker

Senast uppdaterad 2013-04-22 av Annika Schaefer, ansvarig utgivare Lennart Magnusson