Ica-handlaren i Våxnäs Karlstad värdesätter livet och familjen

Ica Woxnäs, Claes WallmanCharlotte Jonasson Falk, projektledare, Arbetsgivare för anhöriga och Claes Wallman Ica-handlare, Ica Våxnäs Karlstad

- Jag är en relationsledare där butiken är viktig men familjen är nummer ett. Min fru arbetar på Anhörigcentrum i Karlstad så anhörigperspektivet har länge varit en naturlig del i vår vardag. Jag gillar ett humant ledarsätt där mina anställda mår bra.

Så vill Claes Wallman beskriva sitt ledarskap och sin verksamhet på Ica i Våxnäs Karlstad. Claes har förutom viljan även utbildat sig inom Arbete, Människa, Ledare (AML) så intresset för de sociala värdena är stort.

Anledningen till att Claes Wallman har tagit steget och ingått i nätverket Arbetsgivare för anhöriga är dels för att den går i linje med Ica:s värderingar som fokuserar mycket på att hjälpa och stötta sina anställda och inte enbart se till prestationer. Dels vill Claes att hans anställda ska känna en yrkesstolthet och kunna säga; "Vilken bra arbetsplats jag arbetar på!". Det ger ett bra avtryck gentemot de anställda.

Även i intervjusituationer tycker Claes att det är ett bra argument att vara med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga, för de som undrar varför det är så bra att arbeta på Ica kan få svaret; "Vi är en anhörigvänlig arbetsplats". Han hoppas nu på att nätverket växer sig större för att kunna utbyta erfarenheter och dela information med andra företag och organisationer.

- Jag kommer att rekommendera fler att gå med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga. Jag har en önskan om att kunna samla hela Värmlands Ica-handlare för att ta ett gemensamt beslut om att ingå i nätverket. För mig spelar det mindre roll om det är konkurrenter eller kollegor, anhörigfrågan är viktig för alla! Det ger ett mjukare värde till organisationen, säger Claes Wallman.

Text:Karin Holmåker Foto: Arbetsgivare för anhöriga

Senast uppdaterad 2013-06-20 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson