Hur kan anhörigstödet och anhörigförenigar stödja arbetsgivare mot ett hållbart arbetsliv?

Det var frågan som ställdes under Arbetsgivare för anhörigas lunchseminarier under Anhörigriksdagen 2014. Arbetsgivare för anhöriga var självklart på plats på årets Anhörigriksdag i Varberg och hade en monter i anslutning till Nationellt komptenscentrum anhöriga:s utställning och café.

I montern kunde besökarna läsa mer om Arbetsgivare för anhöriga och hade chansen att pussla ett "livspussel" där en fråga fanns på det färdiga pusslet. Om den besvarades, var pusselläggaren med i utlottningen av ett större pussel. Arbetsgivare för anhöriga hade också lunchseminarier båda dagarna där fokus låg på att lyfta hur lokala anhörigföreningar och kommunernas anhörigstöd kan vara ambassadörer för nätverket och sprida information om Arbetsgivare för anhöriga till företag och anhöriga som de kommer i kontakt med.

Många åhörare lyssnade till Ingrid och Carin

Många åhörare lyssnade till Ingrid och Carin

Ingrid Sandelin från Anhörigföreningen i Hörby och Carin Wallman, Anhörigstöd i Karlstad kommun som båda har ordnat lokala arbetsgivarträffar med Arbetsgivare för anhöriga var med i en paneldiskussion. Mycket kretsade kring hur de som anhörigförening och anhörigstöd kan inspirera företag att gå med i nätverket och på så vis också hjälpa anhöriga i slutänden. Båda tycker att en dialog med arbetsgivare är viktig eftersom många anhöriga också är yrkesverksamma. De tror att lokala anhörigföreningar och anhörigstöd/konsulenter kan vara goda ambassadörer och uppmärksamma arbetsgivare på att Arbetsgivare för anhöriga finns.

På frågan "Hur ser en vanlig anhörig ut?" svarar både Ingrid och Carin:

- Det kan vara du. Alla är vi anhöriga någon gång i livet, det är bara situationen eller relationen som ändrar sig.

Många av åhörarna var nyfikna på hur kommuner och övriga arbetsgivare gått till väga när de tagit beslut om att gå med i nätverket och hur Carin Wallman som anhörigstöd har lyft frågan i kommunen. Åhörarna fick tips på hur de själva kan lyfta frågan med sina lokala nätverk av arbetsgivare och hur de kan gå till väga i sina hemkommuner.

Karin Holmåker

Karin Holmåker

- Jag hoppas att seminariet har väckt tankar och idéer för fortsättningen. Det är så viktigt att väcka medvetenhet kring yrkesverksamma anhöriga. Genom samverkan med anhörigkonsulenter och anhörigföreningar runt om i landet får vi en bred kunskap och stor spridning. Tillsammans kan vi skapa ett hållbart arbetsliv för alla!, menar Karin Holmåker, projektkoordinator för projektet Arbetsgivare för anhöriga.

Senast uppdaterad 2014-06-11 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson