Hörby kommun vill bli en attraktiv arbetsgivare

Genom anhörigkonsulenten i kommunen och Anhörigföreningen i Hörby blev personalchefen på kommunledingskontoret uppmärksammad på nätverket Arbetsgivare för anhöriga och kommunen är nu igång med att arbeta fram policys och informera medarbetarna hur de jobbar med anhörigfrågan.

Göran Malmström personalchef Hörby kommun

Göran Malmström personalchef Hörby kommun

Hörby kommun har ca 1 000 anställda och gick med i Arbetsgivare för anhöriga i december 2013. Göran Malmström som är personalansvarig i Hörby kommun berättar att det var en kombination av att kommunens anhörigkonsulent och Anhörigföreningen i Hörby berättade om Arbetsgivare för anhöriga som gjorde Göran intresserad av nätverket. Frågan lyftes i ledningsgruppen för kommunen om att gå med i nätverket.

Efter informationsmötet med Arbetsgivare för anhöriga i september 2013 togs sedan beslutet om att synliggöra anhörigfrågan och göra Hörby kommun till en mer anhörigvänlig arbetsplats. Göran har själv erfarenhet av att vara anhörig och vet vilken stor roll arbetsgivaren kan ha i anhörigsituationer. Därför tyckte han att det var självklart att Hörby kommun skulle arbeta med frågan och gå med i nätverket.

- Man kan med relativt enkla medel hjälpa dem som är anhöriga på arbetsplatsen, menar han.

Ny policy på gång

Det som bland annat tas upp i Hörby kommuns nya policy gällande anhörigfrågan är att medarbetarna kan få ledigt vid behov och ibland vid kort varsel. Efter att beslutet togs har de kunnat sätta igång med arbetet med att informera chefer och medarbetare.

- I nuläget har ca 70 chefer varit på vårt möte och hört samma sak och kan sprida informationen vidare på sina gruppmöten, säger Göran Malmström. Han påpekar också att det tar tid att implementera och att nå ut till alla medarbetarna.

- Det viktigaste är att alla vet vad det handlar om och vart de kan vända sig om de behöver stöd.
Göran tycker att det är viktigt att vara en bra arbetsgivare och att kunna använda det man gör för medarbetarna som en konkurrensfördel.
- Att lyfta anhörigfrågan och medverka i Arbetsgivare för anhöriga gör att man blir en attraktiv arbetsgivare, menar Göran.

Text: Annika Schaefer

Senast uppdaterad 2014-04-28 av Annika Schaefer, ansvarig utgivare Lennart Magnusson