"En god arbetsplats är en arbetsplats där alla trivs"

Svenska kyrkan i Hörby blev hösten 2013 kontaktade av anhörigföreningen om en informationsträff kring nätverket Arbetsgivare för anhöriga.

- Det är många i personalen som är anhöriga på ett eller annat sätt, så vi blev genast intresserade när vi fick höra talas om projektet och nätverket, säger Ann-Kristin Roos Åkerberg, Komminister i Hörby församling.

I februari 2014 blev därför Svenska kyrkan i Hörby medlemmar i nätverket Arbetsgivare för anhöriga och de kommer att genomföra en enkätundersökning bland sina medarbetare nu i höst. Det tror Ann-Kristin kan vara startskottet för att få en större förståelse på arbetsplatsen och att kollegor tar hand om varandra på flera olika plan.

Ann-Kristin Roos Åkerberg

Ann-Kristin Roos Åkerberg

- Det är så oerhört viktigt med öppenheten hos personalen så att vi pratar med varandra och inte om varandra. Vid årsskiftet 2013/2014 skedde en sammanslagning mellan före detta Västerstads församling och Hörby församling. De är två olika organisationer som har arbetat på lite olika sätt. Att gå med i Arbetsgivare för anhöriga är ett steg på vägen att inte bli "vi" och "dom" utan ett samlat "vi", menar Ann-Kristin Roos Åkerberg.

Se människan bakom anhörigrollen

Hon tror också att nätverket är viktigt för att inte skapa robotar eller maskiner som ska producera så mycket som möjligt så effektivt som möjligt. Det blir en ohållbar situation om vi inte ser människan bakom yrkesrollen eller anhörigrollen.

- Arbetsgivare för anhöriga är ett bra och viktigt initiativ som till stor del kan underlätta för den anhöriga. Genom att vi som arbetsgivare får mer kunskap om anhöriga och deras situation så kommer de yrkesverksamma anhöriga på vår arbetsplats lättare få tillgång till kunskap och ingångar till ett utökat stöd i deras brokiga vardag, säger Ann-Kristin avslutningsvis.

Senast uppdaterad 2014-08-12 av Webbredaktionen , ansvarig utgivare Lennart Magnusson