Arbetsgivare - DON'T FORGET ME

Anna Åberg

Anna Åberg

Annas pappa fick Alzheimer vid 55 års ålder, då var Anna 18 år och visste ingenting om demenssjukdomar. Hon kände sig ensam bland vänner att vara så ung och ha en pappa med Alzheimer. Anna har haft olika arbetsgivare genom åren och hon tycker att de har visat förståelse för hennes situation när hon har berättat om den.

-Jag har varit öppen och berättat om min situation så att alla har varit medvetna om den. Pappa bor i Skåne och jag i Stockholm så det har blivit en del resor och ibland har jag behövt stanna kvar några extra dagar och har då kunnat få ledigt om jag behövt, säger Anna.


Ingen lättillgänglig information

När Annas pappa blev sjuk upplevde hon att det inte fanns lättillgänglig information om sjukdomen eller att det fanns andra i samma situation som henne.

-Jag gillar fakta och ville veta vad som skulle ske och gjorde därför egen research. Men det jag hittade var främst riktat mot läkare och handlade om äldre personer. Det fanns inga berättelser eller fakta riktade mot människor i min situation, minns Anna.

Anna anser att hon hade tur i oturen att hon har en mamma som är socionom och som tidigare har arbetat i bemötande inom palliativ vård och demens. Hennes mamma blev därför ett enormt stöd.
-Hon kunde också se till så att vi och pappa fick rätt hjälp och att han fick rätt bemötande utifrån sin sjukdom. Mamma har hjälpt mig och mina systrar mycket, på den tiden (2003) fanns inga anhöriggrupper eller sociala medier där jag kunde träffa unga personer i samma situation. Idag är det stor skillnad vilket är jättebra, säger Anna.

Anna tycker det är viktigt att arbetsgivaren förstår och bryr sig och borde även kunna ha viss kunskap och informera om anhörigdagar via Försäkringskassan till exempel.

- Det viktigaste för mig på min arbetsplats är att ha en öppen dialog och kunna känna mig trygg i möjligheten att åka till pappa när jag måste samt att veta att arbetsgivaren har en förståelse för det, menar Anna.

Nätverket DON'T FORGET ME formas

Efter examen i marknadsföring och projektledning samt jobb och växelboende utomlands flyttade Anna till Stockholm 2010. Hon fick se att det skulle hållas ett event för att samla in pengar till förmån för Alzheimerforskning och blev väldigt glad.

-Det var första gången jag kände att det hände någonting inom området och jag kontaktade den ansvarige för att se om jag kunde hjälpa till på något sätt.

Det kunde hon och när eventet var över kunde Anna inte sluta där utan startade Facebookgruppen "DON'T FORGET ME" för att uppmärksamma sjukdomen. Fokus ligger främst på unga personer som drabbas av att någon i ens närhet får demens. Nätverket som det är idag har bland annat uppmärksammats i media med t-shirts med texten: "DON'T FORGET ME". Tröjorna har börjat användas av offentliga personer vilket har bidragit till att "DON'T FORGET ME" och budskapet bakom kampanjen har börjat spridas i större sammanhang.

– Jag vill ta bort skammen och pinsamheten som många anhöriga känner av att prata om demenssjukdomar eftersom många inte vet vad det innebär och att man som ung anhörig kan känna sig väldigt ensam, säger Anna Åberg.

"Arbetsgivare har en jätteviktig roll"

Här tror Anna att arbetsgivaren spelar en jätteviktig roll där hen kan ha en dialog med de anställda. Ett nätverk som "Arbetsgivare för anhöriga" kan medvetengöra anhörigfrågan på arbetsplatser och öppna upp för dialog.

-Det är viktigt att känna sig trygg på arbetsplatsen. Det är ofta redan mycket kring sjukdomen som skapar oro samtidigt som arbetet är viktigt. Att som arbetstagare ta ett första initiativ till dialog om sin situation med arbetsgivaren är inte alltid lätt. Det är å ena sidan jobbigt att inte berätta samtidigt som det kan kännas konstigt att hitta tillfälle att säga det. Om arbetsgivaren kan starta en dialog med sina medarbetare tror jag det skulle underlätta för många, avslutar Anna.

Facebookgruppen som Anna startade är nu ett nätverk av medlemmar i alla åldrar och nu anordnar DON'T FORGET ME fysiska träffar där medlemmarna kan umgås och prata med personer i samma situation.

Text: Annika Schaefer Foto: Privat

Senast uppdaterad 2014-06-12 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson