Nyheter

Modigt motstånd

Arbetsgivare för anhöriga har värvat sin 10:e medlem! Bergs kommun är först i Jämtland och tredje kommun i landet som ingår i nätverket.

"En god arbetsplats är en arbetsplats där alla trivs"

"Det är så oerhört viktigt med öppenheten hos personalen så att vi pratar med varandra och inte om varandra", säger Ann-Kristin Åkerberg.

Döttrars ekonomi drabbas

Äldreomsorgen är en av de viktigaste valfrågorna visar Sydsvenskans opinionsundersökning.

Yrkesverksam och anhörig- en (o)möjlig kombination?

På Arbetsgivare för anhörigas seminarium i Almedalen diskuterade politiker, Svenskt näringsliv och forskare yrkesverksamma anhörigas situation.

Stort intresse för hållbart arbetsliv i Almedalen

Arbetsgivare för anhöriga var på plats i Almedalen. Förutom att projektet höll ett eget seminarium bevakades diskussioerna kring ett hållbart arbetsliv.

Pressmeddelande: "Med svärdet i handen" - fjärde filmen i vår digitala berättelseserie

Annie är anhörig till sin son med neuropsykiatrisk sjukdom, psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Hör hennes berättelse om hur det påverkar hennes vardag.

Pressmeddelande: ”Alla är vi anhöriga” – tredje filmen i vår digitala berättelseserie

I den tredje berättelsen i filmserien berättar Carin Wallman, anhörigkonsulent i Karlstad kommun, om vilket fantastiskt stöd som anhöriga är för sina närstående.

Pressmeddelande: ”Ständig jour” – andra filmen i vår digitala berättelseserie: "En (o)möjlig kombination?”

Den andra berättelsen i vår digitala berättelseserie handlar om Berith som är anhörig till sin son som har flerfunktionsnedsättning.

Arbetsgivare - DON'T FORGET ME

Annas pappa fick Alzheimer vid 55 års ålder, då var Anna 18 år och hon kände sig ensam bland sina vänner att vara så ung och ha en pappa med Alzheimer.

Hur kan anhörigstödet och anhörigförenigar stödja arbetsgivare mot ett hållbart arbetsliv?

Det var frågan som ställdes under Arbetsgivare för anhörigas lunchseminarier under Anhörigriksdagen 2014.