Frivilligorganisationer

Frivilligorganisationer så som Anhörig- och patientorganisationer samlar experterna inom anhörigfrågor, nämligen de anhöriga själva. Här finns massor av viktiga erfarenheter kring hur det fungerar ute i verkligheten. Lokala föreningar besitter också en lokalkännedom som kan vara värdefull i arbetet med att engagerna nya arbetsgivare.

Tipsa oss om intresserade arbetsgivare

Samarbetar er förening med någon arbetsgivare som är engagerad i anhörigfrågor? De kan vara intresserade av att bli medlemmar i nätverket Arbetsgivare för anhöriga. Vi tar tacksamt emot tips om arbetsgivare som vi kan kontakta. Ni känner bäst till de arbetsgivarna som finns på er ort. Läs mer.

Hjälp oss att hitta livsberättelser och ambassadörer

Vi är ständigt i behov av inspirerande livsberättelser och positiva förebilder, men även exempel på hur det inte får fungera. Har du i din förening anhöriga som kombinerar anhörigomsorg med yrkesarbete? Tipsa dem gärna om att vi finns och gärna vill berätta om deras situation.

Senast uppdaterad 2013-04-22 av Annika Schaefer, ansvarig utgivare Lennart Magnusson