Arbetstagarorganisationer

Arbetstagarorganisationer och fackföreningar har en lång historia i att driva frågor kopplat till ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden. Många viktiga reformer har genomförts på fackföreningsrörelsens initiativ. Kanske kan anhörigas livsvillkor vara nästa stora fråga?

Kontakta oss gärna om ni vill ha fakta och statistik om anhöriga eller diskutera hur vi kan samarbeta. Du når oss på arbetsgivare@anhoriga.se eller via kontakt enligt nedan.

Kontakt

Karin Holmåker

Projektkoordinator

Senast uppdaterad 2013-04-22 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson