Så går det till

När arbetsplatsen och arbetsgivaren har beslutat sig för att gå med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga startar ett processarbete där arbetsgivaren har möjlighet att få kontinuerlig stöd och hjälp från projektgruppen. Arbetsgivaren får då även tillgång till inloggning till webbplatsen arbetsgivare.anhoriga.se där erfarenhetsutbyte och kunskaper delas med övriga medlemmar i nätverket.

Processen följer nedan punkter men anpassas individuellt efter arbetsgivarens, arbetsplatsens och arbetstagarnas behov:

  • Intern kommunikation kring att arbetsplatsen är med i nätverket och vad det innebär
  • "Mind set" – Tillsammans med projektgruppen för Arbetsgivare för anhöriga ha ett möte med alla medarbetare dels för att förklara nätverket men även för att sätta sig in i "Vem är anhörig?"
  • Enkät delas ut till samtliga medarbetare för att få en nulägesanalys
  • Projektgruppen för Arbetsgivare för anhöriga analyserar resultatet från enkäten
  • Var? När? Hur? – Företaget lägger upp en strategi hur och på vilket sätt anhörigfrågor ska implementeras i verksamheten
  • Anhörigfrågorna implementeras i företagets policy
  • Genomförande - Anhörigfrågorna lyfts och genomförs i praktiken
  • Utvärdering

Senast uppdaterad 2013-04-22 av Annika Schaefer, ansvarig utgivare Lennart Magnusson