Vimmerby kommun vill satsa på en bra affärsidé

- Att prioritera anhörigfrågor är jättebra för vår kommun, det finns så många som kämpar på och slits mellan jobbet och hemmet som yrkesverksamma anhöriga. Kommunen som arbetsgivare behöver därför lyfta och hjälpa sina medarbetare att förstå att alla på något sätt någon gång i livet är eller blir anhöriga. Det är inte alltid att ens den anhöriga ser varför hen inte orkar längre, varken hemma eller på arbetet.

Elisabeth Lago Nilsson

Elisabeth Lago Nilsson

Det menar Elisabeth Lago Nilsson (KD) som i november förra året skickade in en motion om att Vimmerby kommun borde gå med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga. Den 29 september i år fick motionen bifall i Vimmerbys kommunfullmäktige och arbetet mot en hållbar och anhörigvänlig arbetsplats kommer nu att påbörjas.

- Det ska kännas naturligt att prata om sin situation till sin närmaste chef. Det handlar i grunden om personalvård och hur vi väljer att bemöta varandra på arbetsplatsen, säger Elisabeth.
Elisabeths intresse för anhörigfrågor har funnits där så länge hon kan minnas. Hon har därför funnits som kontaktpolitiker för Fokus i Kalmar län och genom det haft nära kontakt med Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Det var så hon fick upp ögonen för projektet och nätverket Arbetsgivare för anhöriga.

- Samhället i stort måste tydliggöra anhörigfrågan. När motionen skulle behandlas var det inte alla som förstod vad det handlade om, men när de fick en djupare förklaring blev reaktionen "Då är ju jag en yrkesverksam anhörig!", berättar Elisabeth.

Den här situationen tror Elisabeth inte alls är ovanlig, lyfter man anhörigfrågan så finns det fler yrkesverksamma anhöriga än vad man tror. Att anpassa vardagen för de yrkesverksamma anhöriga handlar oftast om mindre justeringar så som att kunna ha en parkeringsplats närmare sitt kontor eller kunna ha något längre lunch vid behov.

- Tanken är ju att det ska sprida sig även utanför organisationen att Vimmerby kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sina anställda. Att vara en hållbar och anhörigvänlig arbetsplats är ett sätt att nischa sig. Att vara medlem i Arbetsgivare för anhöriga är en bra affärsidé helt enkelt! säger Elisabeth Lago Nilsson.

Text: Karin Holmåker Foto: Privat

Senast uppdaterad 2014-10-21 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson