Andra webbplatser

Nationellt

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Läs mer på ahrisverige.se (nytt fönster)

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. På varje arbetsplats ska det finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra.

Läs mer på arbetsmiljoverket.se (nytt fönster)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nka är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar med att sprida kunskap och erfarenheter om anhörigfrågor samt stimulera och stödja utvecklingen inom fem fokusområden: Anhöriga till äldre, Barn som anhöriga, Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning, Anhöriga till personer med psykisk ohälsa samt Arbetsgivare för anhöriga.

Läs mer på anhoriga.se (nytt fönster)

Prevent

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevents uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.

Läs mer på prevent.se (nytt fönster)

Statens folkhälsoinstitut

Statens folkhälsoinstitut är en myndighet under socialdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena.

Läs mer på fhi.se (nytt fönster)

Internationellt

Employers for carers

Den engelska motsvarigheten till och förebilden för Arbetsgivare för anhöriga

Läs mer på employersforcarers.org (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2013-04-22 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson