FoU-välfärdskonferens 2013

Arbetsgivare för anhöriga utvecklar stöd till yrkesverksamma anhöriga

Erfarenheter från regeringsfinansierat samarbetsprojekt mellan Anhörigas Riksförbund och Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Tillsammans med privata och offentliga arbetsgivare utvecklas stöd till yrkesverksamma anhöriga för ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden.

Vad vinner arbetsgivare, samhället och den enskilde på en anhörigvänlig arbetsplats?

Medverkande: Alf Andersson, Anhörigas Riksförbund, Charlotte Jonasson Falk, Trine Nyberg och Elizabeth Hanson, Nka.

Senast uppdaterad 2013-12-16 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson