Arbetsgivare

Trygga medarbetare upplever mindre stress och är mer produktiva. Arbetsgivare som är lyhörda för personalens behov kan öka både effektiviteten och lojaliteten hos sina medarbetare. Att ta socialt ansvar kan också bidra till att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Nedan presenterar vi några av de effekter som medlemmar i den engelska motsvarigheten Employers for carers har uppnått genom att vara anhörigvänliga arbetsgivare:

 • Minskad ohälsa
  Medarbetare som upplever att de har kontroll över sin livssituation känner mindre stress och oro. Detta kan bidra till att personalen mår bättre och att den stressrelaterade sjukfrånvaron minskar.

 • Lägre personalomsättning
  Många anhöriga tvingas gå ner i tid eller säga upp sig helt till följd av anhörigomsorg. Ibland är det helt enkelt för tufft att kombinera yrkeslivet med det ansvar man har på hemmaplan.

  Genom att känna till och möta medarbetares behov kan arbetsgivare underlätta för sina medarbetare och skapa förutsättningar för att fortsätta kombinera sitt arbete med anhörigomsorg. Detta medför att arbetsgivaren kan behålla kompetent personal, att personalomsättningen minskar och därmed även rekryteringskostnaderna för arbetsgivaren.

 • Ökad arbetstillfredställelse och ökad kvalité
  När man som medarbetare känner sig sedd och lyssnad till upplever man ofta en större tillfredställelse i att göra ett bra arbete. Personal som mår bra och känner lojalitet till sin arbetsgivare har större benägenhet att prestera. När tankarna inte upptas av oro och stress kan medarbetaren fokusera på arbetet. Därmed kan arbetsgivaren få förbättrad service till sina kunder och kanske också öka sin lönsamhet.

 • En attraktiv arbetsgivare med stärkt varumärke
  Att ta socialt ansvar kan även bidra till att uppfattas som en mer attraktiv arbetsplats. Om medarbetarehar en positiv bild av sin arbetsgivare sprider sig ofta denna gynnsamma bild vidare till allmänheten.

  Arbetsgivaren kan också stärka sitt varumärke genom att ta socialt ansvar för sin personal. Potentiella kunder eller samarbetspartners som är engagerade i sociala frågor kan se en vinst i att arbeta med en part som delar deras värderingar.