Employers for carers - Efc

Den brittiska motsvarigheten till projektet Arbetsgivare för anhöriga heter Employers for Carers. Projektet startades 1999 av anhörigorganisationen Carers UK. Stora arbetsgivare så som telekomföretaget BT och Metropolitan Police engagerade sig tidigt i projektet. Arbetsgivare för Anhöriga arbetar nära ihop med Employers for Carers och har hämtat mycket kunskap och inspiration från dem.

Vad hände i Storbritannien?

  • Den stressrelaterade frånvaron bland personalen minskade med 26 procent.
  • Genomsnittligen ökade produktiviteten med 21 procent.
  • För medlemsföretaget BT minskade den årliga personalomsättningen till under 4 procent, sektorn i genomsnitt har en omsättning på 17 procent.

Senast uppdaterad 2013-04-19 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson