Kraftsamling psykisk hälsa

Nka leder ett nationellt arbete för att utöka anhörigstödet. Arbetet ingår i projektet "Kraftsamling psykisk hälsa" som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det övergripande syftet är att förebygga psykisk ohälsa och förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen.

Som en del av arbetet med kraftsamlingen har 20 olika temaområden, så kallade "delarenor", identifierats. En av delarenorna är "Utökat anhörigstöd". Arbetet med delarenan leder och samordnar personal vid Nka. Som en del av arbetet anordnas träffar där vi gemensamt funderar och diskuterar kring hur samhället bättre kan stödja anhöriga, och vad vi konkret i arbetsgruppen kan göra. Oavsett om du har varit med tidigare eller inte är du välkommen att delta på nästa träff.

Praktiskt inför mötena:

Plats: Digitalt via Zoom.
Möteslänk skickas ut i samband med anmälan.

Kommande träffar:

Tisdagen den 14 december, kl. 14.00-15.30 – Anmäl dig här

Här kan du läsa mer om det pågående arbetet:

Kickoff med utbyte av tankar och idéer - inför höstens arbete 2021

Nka leder nationellt arbete för att utöka anhörigstödet

Utökat anhörigstöd – träffar i kraftsamlingsarbetet

För mer information

Bild på Ingrid  Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2021-11-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson