Individuell plan

När man får insatser enligt LSS eller när man söker insats har man rätt att få en individuell plan som visar vilka insatserna är och vad de ska leda till.

Det är barnets och familjens behov och önskemål som ska avgöra vad som tas upp i planen och hur planerade och beslutade insatser ska genomföras. Samtliga inblandade får bättre överblick över situationen när det finns "svart på vitt" vilka insatser som ska ges, vem som har ansvaret för att de olika delarna genomförs och när saker och ting ska ske.

Det finns många fördelar med en skriftlig plan:

  • En väl genomförd planering som resulterar i en tydlig plan kan ge familjen mer överblick, inflytande över den egna tillvaron.
  • Om familjen har kontakt med många verksamheter kan planen bidra till att samordningen fungerar bättre.
  • Det är lättare att planera framåt, att i god tid förutse kommande behov.

Ansöka. I samband med att du får insatser enligt LSS kan du begära att en individuell plan upprättas. Ansökan görs vanligtvis hos kommunen, som ofta har särskilda LSS-handläggare.

Glöm inte att planen ska utgå från barnets och familjens behov och önskemål och upprättas i samråd med familjen. Planen ska följas upp och utvärderas minst en gång om året.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387), förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:1090)

Senast uppdaterad 2013-08-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson