Medel som ger möjligheter

Kunskapsöversikt Medel som ger möjligheter med Lisbeth Nilsson kommer att publiceras här inom kort.

Bild på Lisbeth Nilsson
Lisbeth Nilsson

Möjliggörare/forskare/flerfunktionsnedsättning

0976-20222

070-5838596

Lisbeth Nilsson skriver en kunskapsöversikt om medel till hjälp för anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning, den beräknas bli klar hösten 2015. Lisbeth är arbetsterapeut och doktorerade vid Lunds universitet 2007. Hennes avhandling handlar om metoden Köra för att Lära i elrullstol som
hon utvecklade för barn, unga och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar. Lite information om hennes arbete finns på:

Lisbeths egen hemsida (nytt fönster).
Föreningen JAG:s hemsida (nytt fönster).
ReserchGate (nytt fönster).
LinkedIn (nytt fönster).

 

Senast uppdaterad 2014-02-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson