Kommunikation

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

 • Appar! Appar är små program som laddas hem till en surfplatta (Android eller Ipad). Vissa appar kostar små summor medan andra är gratis. Hjälpmedelsinstitutet har ett forum där användare kan tipsa om appar inom kommunikation. 
 • BAM Språkteknik erbjuder uppslagsverk i TAKK. Det finns även att köpa som App. Sök på TAKK och appen kostar en liten slant.
 • DAHJM - hör till Region Skåne och hjälper till att prova ut datorbaserad AKK för den som har funktionsnedsättning eller synnedsättning.
 • DART - hör till Västra Götalandsregionen och är ett kommunikations- och dataresurscenter som arbetare med AKK och datorstödd kommunikation.
 • Hargdata - säljer programvaror med symbol- och bildstöd.
 • Hatten förlag - ger ut och säljer böcker med TAKK.
 • Landskronavision - säljer filmer och böcker med TAKK-tecken och tal.
 • StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd.
 • Språkbussen säljer pedagogiskt material med TAKK.
 • Södra regionens kommunikationscentrum, SÖK, är ett kunskapscentrum för AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation. SÖK drivs av logopederna Boel Heister Trygg och Ida Andersson. Som förälder kan du ha nytta av SÖK:s utgivning av böcker och informationsbroschyrer. Föräldrar och andra anhöriga är varmt välkomna att kontakta SÖK angående utbildningar och kurser.
 • Teckna om Tecken som AKK
Kommunikation, startsida

Senast uppdaterad 2013-10-21 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson