Litet syskon

Om att vara liten och ha en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning.

Författare; Christina Rehnlund

Gothia förlag 2012

Litet syskon

Varför blev min bror sjuk?  Är det mitt fel? Sjukdom och funktionsnedsättning påverkar alla i familjen, även små barn. 

I den här boken är de mindre barnens, mellan två och sex år, berättelser och ett par föräldraberättelser som återberättas av Christina Rehnlund, leg psykolog och psykoterapeut, Hon har en mångårig erfarenhet av arbete och möten med familjer med barn med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning och lyfter i den här boken de mindre barnens tankar kring att vara syskon.

Boken genomsyras av två komponenter som underlättar för små barn att hantera motstridiga känslor, kunskap och dialog. Även små barn förstår och kan uppfatta andra barns behov, anpassar sig efter det och behöver prata och ges utrymme att uttrycka sina tankar.   

Ett omfattande avsnitt i boken innehåller exempel på verktyg för att underlätta att prata med barn som utgår från barnet. Exempel på öppna frågor som gör att barn ges möjlighet att uttrycka sig i ord eller genom att rita, leka eller spela.

Boken är läsvärd för både föräldrar och anhöriga, men också för professionella som i sitt arbete möter syskon eller som praktisk hjälp vid start av syskongrupper.

Christina blandar sin kunskap med konkreta exempel och citat från både barn och familjer vilket gör att boken är både lättläst och nära, men det ger också tyngd till Christinas kunskap och erfarenhet.

 

Carin Wallman

Möjliggörare

Senast uppdaterad 2014-02-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson