Personlig koordinator

Samordningen av alla insatser är en ovälkommen frididsaktivitet för många föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning. I Göteborg hoppas Bräcke Diakoni kunna visa positiva effekter för familjer som får hjälp med samordningen genom projektet Personlig koordinator.

Riksrevisionen

I april 2011 kom Riksrevisionens granskning av offentliga aktörers samordning av stöden till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning RiR 2011-17. Samhällets stöd ges av ett flertal aktörer och ingen är utpekad som ansvarig för samordningen. Uppdraget hamnar hos föräldrarna som inte har något annat val. Samordningsansvaret är krävande och leder till sjukskrivningar och problem med att hävda sig på arbetsmarknaden för de som inte orkar. Riksrevisionen rekommenderar i granskningsrapporten att man startar försöksverksamhet av samordning. Blir effekterna goda kan verksamheten permanentas och bli nationell. I Göteborg hoppas Bräcke Diakoni kunna visa positiva effekter av samordning för familjer med funktionsnedsatta barn.

Bräcke Diakoni

Bräcke Diakoni erbjuder vård och omsorg utan vinstsyfte i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med RBU Göteborg driver de sedan i våras Projekt Personlig Koordinator som pågår till 2014. Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Projekt personlig koordinator

Bakgrunden till att projektet startades är att många familjer med funktionsnedsatta barn upplever att samordningen mellan alla vård- och omsorgsinstanser är tung. Det finns en kontaktperson i habiliteringsteamen men det räcker inte. Samordning av personlig assistans, skola, korttids- och fritids samt ytterligare vårdkontakter tillkommer.

Kersti Nordell är projektledare. Helena Södergren och Malin Fallenius är projektets koordinatorer. Syftet är att erbjuda samordningstjänster till familjer som är hårt tyngda av alla krav och måsten. Familjer med barn i olika åldrar med rörelsehinder eller flerfunktionsnedsättning har valts ut för att få prova tjänsten.

Erbjudna tjänster

Tjänstens innehåll utformas tillsammans med varje familj. Kersti Nordell och Helena Södergren ger exempel på tjänster familjerna efterfrågar:

  • En familj efterfrågar att man tar fram information till dem.
  • En annan familj vill ha samordning och att någon håller i att sätta ihop en almanacka för alla aktiviteter. 
  • En familj vill att koordinatorn är med på möten. 
  • En familj vill att koordinatorn tar hand om att beställa sjukvårdsmaterial och läkemedel. 
  • En familj vill slippa att själva ta fram underlag inför skolval.

Har ni stött på problem när ni agerat som en familjs företrädare?
- Nej, vi har inte blivit ifrågasatta av personal kring barnen. Familjen har gett sitt samtycke. Det har inte varit några problem. Svarar Kersti Nordell.

Verksamheten har kommit igång under hösten 2012 och Kersti Nordell och Helena Södergren hoppas snart kunna visa att deras tjänster gör skillnad för familjerna.

Att som förälder få koppla av på kvällarna räknar många som en självklarhet. I många familjer med flerfunktionsnedsatta barn går kvällarna åt till administration. Förhoppningsvis blir samordningstjänster snart en möjlighet i hela Sverige.

Text: Ellinor Jönsson Bjurnemark

Foto: Bräcke Diakoni

Bilden

Projektmedarbetarna från vänster: Kersti Nordell, Malin Fallenius, Helena Södergren och Jeanette Spångberg.

Senast uppdaterad 2013-04-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson