Personlig koordinator visade sig vara ett bra stöd för familjer som har barn med rörelsenedsättning/flerfunktionsnedsättning

Under flera år har Bräcke diakoni och RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) sett ett behov av stöd och avlastning för familjer som har barn med funktionsnedsättning. Genom Projekt Personlig koordinator var målet att kunna underlätta vardagen för några av dem. Framför allt genom att fungera som en länk till det stöd som samhället kan ge.

Projekt Personlig koordinator startades 2012 av Bräcke diakoni tillsammans med Rörelsehindrade barn och ungdom (RBU) i Göteborg med omnejd. Verksamheternas gemensamma erfarenheter samt flera undersökningar visar att föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning får ta ett stort ansvar för att samordningen av det stöd som barnet behöver ska fungera. Det kräver mycket kraft och energi och den stora belastningen kan leda till sjukskrivning och arbetslöshet.

Stödet till barnet regleras av lagar och förordningar men då antalet huvudmän inom stat, kommun och landsting är stort uppstår ofta ett stuprörstänkande inom och mellan ansvariga huvudmän. Därför är ett sätt att underlätta berörda familjers livssituation att de får avlastning av en person som kan stödja familjen på det sätt som är mest relevant för att den ska kunna fungera. Personlig koordinator har en unik helhetsbild över samarbetet mellan Skola, Socialtjänst, Habilitering och övriga verksamheter i regionen och deras insatser begränsas inte av hur uppdragen i en verksamhet är formulerade.

Klicka här för att titta på filmen där två mammor berättar om vilket positivt stöd de fått via personlig koordinator.

Senast uppdaterad 2015-04-02 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson