Intressanta exempel

I Nka:s intressanta exempel inom området Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning berättar vi om behandlingar, metoder och projekt runt om i Sverige. En gemensam nämnare är att det finns evidens eller projektuppföljning.

SUF-Kunskapscentrum

SUF-Kunskapscentrum är ett projekt som arbetar med att samla och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan.

SUF-Kunskapscentrum har tidigare finansierats av Arvsfonden. Nu är det kommunerna och landstinget i Uppsala län som finansierar projektet. Målsättningen är att skapa ett permanent nationellt kunskapscentrum som med barnens bästa i fokus kan fortsätta utveckla och sprida kunskap om föräldrastöd.

Klicka här för att läsa mer på SUF Kunskapscentrums webbplats (nytt fönster)

Personlig koordinator

Under flera år har Bräcke diakoni och RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) sett ett behov av stöd och avlastning för familjer som har barn med funktionsnedsättning. Genom Projekt Personlig koordinator var målet att kunna underlätta vardagen för några av dem. Framför allt genom att fungera som en länk till det stöd som samhället kan ge.

Klicka här för att läsa mer!

Projekt: Delaktighet och stöd

Många vuxna personer som har funktionsnedsättning är beroende av sina föräldrar för att vardagen ska fungera trots att de har stöd från samhället.

I projekt Delaktighet och stöd vill vi uppmärksamma att många föräldrar har ett utökat föräldraskap och omsorgsansvar. Vi vill också diskutera frågor som delaktighet och självbestämmande.

Klicka här för att läsa mer!

Köra för att lära

Köra för att lära är en metod som utvecklats av Lisbeth Nilsson. Hon är leg. Arbetsterapeut och utvecklade metoden för sin avhandling Driving to learn som lades fram 2007 vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Läs om metoden och följ med till Barn- och ungdomshabiliteringen i Hässleholm och ett Köra för att lära-pass.

Personlig koordinator

Samordningen av alla insatser är en ovälkommen frididsaktivitet för många föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning. I Göteborg hoppas Bräcke Diakoni kunna visa positiva effekter för familjer som får hjälp med samordningen genom projektet Personlig koordinator.

Läs om Personlig koordinator här.

Senast uppdaterad 2016-01-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson