Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Inom området Anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning skapar Nka ett kunskaps- och anhörigstöd för främst föräldrar till barn och unga med en kombination av rörelsehinder, utvecklingsstörning, svåra kommunikationssvårigheter, syn- och/eller hörselnedsättning i kombination med medicinska problem.

Hur ska vi få familjelivet att gå ihop?
Reportage

Det är en högaktuell fråga för familjer där ett barn har flerfunktionsnedsättningar. Det handlar om ekonomi, bostad, bil, syskonens situation, yrkeslivet och att leva med personlig assistans. Det handlar också om att orka, att hitta en mening och om hur relationer med släkt och vänner påverkas.

Här samlar vi anhörigstödet som riktar sig direkt till dig som är förälder eller nära anhörig till ett barn eller en ungdom med flerfunktionsnedsättning

Klicka här för att ta del av innehållet!

Bloggar!

Trine Nyberg bloggar om familjelivet och sina tankar kring hur man skapar ett bra liv för både sig själv och barnen. Klicka här för att läsa mer!

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Vad händer med kroppen när man inte får sova?

Läs svaret