Stöd till barn och unga i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där det förekommer våld

Det här seminariet i Socialstyrelsens regi arrangerade inom ramen för ett projekt som fokuserar på stöd till föräldrar med psykisk skörhet, sjukdom eller missbruk under graviditet samt stöd till späda barn.

Projektet är ett delprojekt inom ramen för Socialstyrelsens regeringsuppdrag att under 2011-2014 utveckla stöd till barn och unga i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där det förekommer våld. Läs mer>>

För att få inspiration fick deltagarna lyssna på ett föredrag från en norsk expert Läs mer>>

Seminariet handlade om barn som skadats i fosterlivet av att mamman druckit alkohol (FAS/FASD). Ett 30-tal experter diskuterade hur en svensk FAS-vårdmodell skulle kunna se ut. Idag finns ingen instans i Sverige att vända sig till för att få hjälp med utredning, diagnos och stöd när FAS misstänks Läs mer>>