Nationell konferens Barn som anhöriga

Nka och Linnéuniversitetet arrangerade den 4 oktober Nationell konferens Barn som anhöriga med seminarier och föreläsningar kring området Barn som anhöriga.

Deltog gjorde anhöriga, brukare, beslutsfattare, praktiker och representanter från intresseorganisationer som utbytte erfarenheter och diskuterade angelägna ämnen.