Nationell konferens Barn som anhöriga 2014

Artiklar

Under hösten kommer Nka att publicera reportage och filmer från konferensens olika föreläsningar.

 

Nationell konferens Barn som anhöriga 2014
En bro för gemensamt lärande och samverkan
6-7 oktober 2014

Under 2012-2014 har Socialstyrelsen tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga på regeringens uppdrag lett ett utvecklingsarbete till stöd för barn som anhöriga enligt 2g § hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Lagen stödjer barnets rätt till information enligt konventionen om barnets rättigheter.

Vi önskar

  • Att denna konferens ska ge en insikt i barns och ungas livssituation när en anhörig är sjuk, skadad, missbrukar eller oväntat avlider.
  • Att dessa dagar efterlämnar en övertygelse att det spelar roll att vi alla ser det barn och förälder vi möter, att frågan ställs, "hur har du det" och lyssnar in det svar som kommer.
  • Att kunskap och erfarenheter ska spridas i kommuner, landsting och organisationer så att barn och unga i dessa situationer ska uppleva att de får den information, råd och stöd som de behöver.
  • Att konferensen ska inspirera till ett gemensamt lärande som en bro för en god samverkan kring barnshälsa idag och i framtiden.

Programmet fokuserar på att inspirera till och underlätta ett förändrings-/förbättringsarbete på hemmaplan. Deltagarna ska få kunskap om och stöd i hur man kan gå tillväga i en kommun, landsting eller organisation.

Målgrupp


Politiker, chefer och medarbetare i kommuner och landsting, idéburna organisationer och övriga intresserade.


Välkommen!

Programmet

Senast uppdaterad 2014-08-20 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson