Du är en viktig vuxen i förskolan - Handbok i att stötta barn i svåra livssituationer

Monika Nyström och Mia Berg

Monika Nyström och Mia Berg

– Du som valt jobbet som förskollärare har också valt att vara en viktig person i ett barns liv! säger Mia Berg som tillsammans med Monika Nyström har bearbetat ett danskt förskolematerial som handlar om hur man kan möta små barn som har svårigheter hemma.

Enligt Mia Berg och Monika Nyström har 90 procent av förskolorna i Danmark utbildats i att möta barn i sorg.

– Där ligger vi lite efter i Sverige, säger Mia Berg.

Det är den danska motsvarigheten till Cancerfonden som har stått för utbildningen i Danmark och som givit ut materialet. Mia och Monika tog kontakt med de danska författarna Per Bøge och Jes Dige och tillsammans med Randiga Huset, som också står som utgivare, började de anpassa handboken till den svenska förskolan. Socialstyrelsen har stöttat projektet ekonomiskt. Förordet är skrivet av Göran Gyllenswärd, legitimerad psykolog, som själv givit ut flera böcker om barn och sorg. Han skriver:

”Barnens stora fiende är tystnaden för den för med sig ett budskap till barnen att det inte är så viktigt, det där som i deras omedelbara nu uppfyller dem med skrämmande tankar och känslor. Tystnaden lämnar barnet i det svåra, skapar skuldkänslor och missförstånd.”

Han menar att boken kan hjälpa personal att vara förberedda på det svåra som barnen möter, så att det kan bli hanterbart.

Det danska materialet handlar främst om sorg, men den svenska handboken hanterar många olika livssituationer. Missbruk, sjukdomar, skilsmässor och andra saker kan påverka ett litet barns vardag och trygghet på många olika sätt och boken innehåller exempel på vad barn kan uppleva och den diskuterar hur pedagoger kan möta barn och familjer i kris. Den ger också handfasta råd kring hur man kan upprätta handlingsplaner i sin egen verksamhet.

– Det är du som förskollärare som kan guida, trösta och inspirera, säger Mia Berg. Nästan alla barn kan minnas någon från förskolan. Självklart har du betydelse. Det finns inte bättre professionella hjälpare. Du är en kompetent person med stor erfarenhet och massor av teoretiska och praktiska kunskaper.

Handboken innehåller inga nya metoder. Den ska bara fungera som ett stöd och förhoppningsvis ge upphov till en diskussion om vad man i förskolan kan göra för barn som har det svårt. En referensgrupp av pedagoger har fått komma med synpunkter på innehållet. Mia Berg säger:

– Som förskollärare behöver du inte vara övermänniska. Du behöver inte vara psykolog, polis, socionom, men som pedagog finns du till hands varje dag. Du är en garanti för att livet går vidare och du kan vara en ledsagare genom den svåra tiden och det bara genom att vara medmänniska.

Boken kan beställas på https://www.randigahuset.se/shop-1

Text och bild: Helena Isaksson Baeck

Senast uppdaterad 2021-02-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson