Förskolan är livsviktig 13 november i Stockohlm

Lena Hallengren utbildningsutskottets ordförande och Matilda Westerman stabschef på utbildningsdepartementet

Lena Hallengren utbildningsutskottets ordförande och Matilda Westerman stabschef på utbildningsdepartementet

Livskriser eller bristande omsorger hemma, påverkar de minsta barnens trygghet och framtid på många olika sätt.

På alla förskolor finns det barn som har föräldrar som inte alltid räcker till.
Lärarförbundets, Socialstyrelsens och NKA:s gemensamma, nationella konferens Förskolan är livsviktig för små barn med stora bekymmer hemma handlar om betydelsen av de lyhörda och närvarande vuxna som arbetar inom förskolan.
Under konferensen berättar Jessika Arvik om hur hon växte upp med missbruk och våld familjen. För henne blev det en vändpunkt att träffa en pedagog som såg henne och brydde sig om henne. Andra föreläsare presenterar aktuell forskning eller inspirerar med erfarenheter från verksamheter som har hittat sätt att arbeta för att barn som har det svårt ska få en tryggare uppväxt.
Stabschef Matilda Westerman(MP) från utbildningsdepartementet inledde konferensen som sedan avslutades av utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren(S).
Båda är eniga om förskolans stora betydelse och de har olika tankar om hur regeringen ska stötta pedagogernas arbete för små barn med stora bekymmer.

Text: Helena Isaksson Baeck

Artiklar och bilder från konferensen. Pdf för utskrift.
 

 

Senast uppdaterad 2015-11-19 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson