Folkhälsomyndighetens utvecklingsarbete

Folkhälsomyndighetens logotype

Statens folkhälsoinstitut ska stödja kunskaps- och kvalitetsutvecklingen när det gäller stöd till "barn i riskmiljöer", som de uttrycker det. Det här gäller exempelvis barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller där våld förekommer. Syftet är att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barnen. 

Folkhälsoinstitutet ska stödja utvecklingsprojekt runt om i landet som är av nationellt intresset och en utlysning av medel görs under 2012. De kommer även att ta fram kunskapssammanställningar. 

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson