Webbplatser om psykisk ohälsa

För vuxna

Föräldrar med ASD (autismspektrum)
Handbok för ett bättre familjeliv. I ljudreportage och texter delar föräldrar med sig av sina tankar och erfarenheter av föräldraskap med ASD. Ingen berättelse är den andra lik men nästan alla handlar om att föräldraskapet blir enklare och roligare när man själv mår bra. Hemsidan har tagits fram av Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting.

Läs mer på asdforalder.se

Uppdrag Psykisk Hälsa
Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för 2016. Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på SKL. På webbplatsen kan man ta del av två filmer med Alex som handlar om barn i behov av samansatt stöd samt en kort film där Alex besöker socialtjänsten som kan visas för barn i åldrarna 6-12 år.

Läs mer på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats (nytt fönster)


BRIS

På BRIS webbsida finns även en länk till sajten Barnperspektivet som vänder sig till vuxna. Där kan du får stöd för att möta barn som lever med vuxna som drabbats av psykisk ohälsa. 
Läs mer på bris.se (nytt fönster)

Psynk - psykisk hälsa, barn och unga

2012 - 2014 pågår ett treårigt arbete för att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. All hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, ska vara lätt att hitta och ges i rätt tid.

Läs mer på deras hemsida (nytt fönster)

Schizofreniförbundet
På schizofreniförbundets webbplats finns information om såväl vad schizofreni är, hur det är att leva med schizofreni, kännetecken, råd och stöd och mycket mer information.Sidan innehåller också adresser till både central och lokala föreningar.

Läs mer på Schitzofreniförbundets hemsida (nytt fönster)

Om Rättspsykiatri
Region Kronoberg har på sin sida information om Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Här finns en flik som tar upp olika teman med syfte att, dels förkla vad rättspsyk är och hur det fungerar där men också som förberedelse inför ett besök på kliniken. Informationen riktar sig till såväl vuxna som barn och ungdomar.

Läs mer på Region Kronobergs hemsida (nytt fönster)

I vårt bibliotek hittar du även tips på filmer och böcker!

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson