Tecknade filmer om psykisk ohälsa i familjer

Psykiatrifonden i Danmark har producerat sju tecknade kortfilmer " Snak om det" som förklarar och beskriver psykisk sjukdom/ohälsa. Nka har låtit översätta filmerna med svenskt tal. Filmerna har ett enkelt och lättförståeligt språk och lämpar sig därför till barn redan från ca 5 år, och uppåt.

"Snak om det" beskriver psykisk sjukdom på ett enkelt sätt och utifrån olika diagnoser/teman. Vilket tema respektive film handlar om kan du se i texten till filmerna. Berättelserna passar väl för gruppverksamhet men även för samtal med enskilda barn och kan där utgöra ett diskussionsunderlag. Barnen ges här möjlighet att känna igen situationer och kan eventuellt identifiera sig med barnen i filmen, vilket kan göra det lättare för barnen att både förstå men också våga prata om, svåra situationer.

Senast uppdaterad 2016-06-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson