Region Jönköpings län

Region Jönköpings län logotype

Region Jönköpings län ska utveckla stödet till barn som anhöriga inom den befintliga "Barndialogen" som är ett forum för förbättringsarbete i samverkan mellan landsting, kommunerna och andra samhällsaktörer för barns hälsa. 

De ska bland annat genomföra utbildningsinsatser och kartläggningar och utveckla informations- och arbetsmaterial. De bjuder också in verksamheter och organisationer till att söka medel för utveckling av anhörigstödet.

Barndialogens webbplats (nytt fönster)

För mer information kontakta

Johanna Eriksson

Administrativ samordnare

0705-98 79 49

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson