Landstinget Dalarna

Landstinget Dalarna logotype

Genom utvecklingsarbetet vill Landstinget Dalarna att verksamheterna ska uppmärksamma förälderns behov av stöd för att stötta sitt barn, att barnet ska få möjligheten att ställa frågor och att kompetensen ska finnas för att beakta barn som är anhöriga och deras behov av information, råd och stöd.

Landstinget ska bland annat utforma ett utbildningspaket för kompetenshöjande insatser till personalen, ta fram informationsmaterial, och ta fram ny kunskap från det nationella utvecklingsarbetet med övriga landsting/regioner.

För mer information kontakta

Bild på Gunilla Apell
Gunilla Apell

Projektledare

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson