Dags för slutrapport!

Av Socialstyrelsen har tre landsting och en region fått ekonomiska medel för att under två års tid arbeta för att barns rätt till information, råd och stöd ska beaktas inom hälso- och sjukvården. Här sammanfattar några av projektledarna hur de har tänkt under det utvecklingsarbete som pågått mellan 2012 och 2014.

En arbetsallians med föräldern

 

Samlad kunskapsbank och barnombud

 

Viktigt att tillvarata beprövad kunskap och egna initiativ

 

Att alltid ställa frågan: Har du barn?

 

Nu är grunden lagd för fortsatt arbete

 

Senast uppdaterad 2014-10-22 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson