Nationella utvecklingsarbeten inom missbruk

Det nationella utvecklingsarbetet sker utifrån regeringens ANDT-strategi inom ramen för uppdrag till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samt överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting.

Senast uppdaterad 2017-10-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson