Region Sörmland

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Vi har en riktlinje för arbete med barn som närstående samt en Anvisning för verksamheternas arbete med att ta fram rutin med handlingsplan.

Finns det dokumentation i journalen?
En modul där registreras frågan om barn som närstående, födelseår samt relation till patient. Sen har vi en modul för given info/råd och stöd.

Finns det barnombud?
Nej. Vi har inga speciella ombud för frågan. Däremot har alla våra verksamheter "Barnrättspiloter" som bevakar lärande och rutiner inom barnrättsfrågorna.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Fallbeskrivningar är framtagna, föreläsningar hålls efter förfrågan, ppp för chefer att använda vid utbildning.

Finns det material/information till personal?
Ja en del ligger publikt men ännu mer på intranätet. Vill ni ha mer vänligen kontakta oss.Länk till externa webben http://www.landstingetsormland.se/Forskningutveckling/Barns-rattigheter/Barn-som--narstaende/

Finns det material/information till föräldrar?
Se svar föregående fråga.

Finns det material/information till barn och unga?
Det finns i vissa sammanhang men vet ej vart, Det är ett arbete för de enskilda verksamheterna och vi har ingen sådan insyn.

Särskilda satsningar
Arbetet styrs av ett Råd som just nu ligger vilande men som beräknas komma igång efter nyår igen. Vi har också gjort en pilotverksamhet i den palliativa vården. se länk tidigare svar för mer information.

Kontaktuppgifter:
Monica Gustafsson-wallin
Telefon: 0706994013
E-post: monica.gustafsson.wallin@dll.se

Senast uppdaterad 2018-02-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson