Region Blekinge

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Vi har rutiner för information och dokumentation.

Finns det dokumentation i journalen?
Ja

Finns det barnombud?
Vi har barnrättsombud som lyfter barnrättsfrågor, barn som anhöriga och barn som fara illa i organisationen.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Vi har en intern webbplats med information och utbildningsmaterial kring barn som anhöriga/närstående. Möjlighet till föreläsningar förekommer.

Finns det material/information till personal?
Material och information finns på vår interna webbplats. Vi har material till barn som anhöriga; Min Bok och patientinformation om att möta barn som är anhöriga.

Finns det material/information till föräldrar?
Vi har en folder med råd till föräldrar eller annan vuxen.

Finns det material/information till barn och unga?
Materialet heter Min bok, barnet kan skriva och rita i boken. Tyngdpunkten ligger på hur barnet upplever situationen och hur de kan få hjälp att bearbeta tankar och intryck. Passar barn mellan 4-10 år.

Vi håller på att vidga begreppet anhöriga till närstående. Alla barn som har någon nära sig som möter vården ska ges rätten att få information, råd och stöd.

Kontaktuppgifter:
Carina Andersson
Telefon: 0734 471289
E-post: carina-c.andersson@ltblekinge.se

Senast uppdaterad 2018-02-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson