Riktlinjer

Här presenteras material som kan vara till stöd och inspiration vid framtagande av riktlinjer gällande anhörigstöd till barn och unga.

Flera landsting/regioner runt om i landet har tagit fram riktlinjer som omfattas i Hälso- och sjukvårdslagen § 2g. Här nedan presenteras de olika landstingens/regionernas riktlinjer. I dokumenten finns bland annat de för ämnet aktuella lagar, styrdokument, utbildningsplaner, checklistor, teorier om barns reaktioner, mognad och förmåga att ta in information samt även behovet av information. Vidare finns det tips på saker att tänka på i mötet/samtalet med barn och ungdomar samt hur det är möjligt att ge stöd till föräldrar att själva möta sina barn i rådande situation.

Har du och din arbetsplats riktlinjer gällande barn som är anhöriga och som ni skulle vilja dela med er av?
Kontakta Eva Nordqvist som kartlägger riktlinjer i landet. eva.nordqvist@anhoriga.se, 0480-41 80 600480-41 80 60

Landsting

Sörmlands landsting
Läs "Riktlinjer barn som anhöriga" (pdf, nytt fönster)

Fem barn i åldrarna 10-19 år har här intervjuats om sin uppfattning av hur vården kan tillgodose deras behov som anhöriga. Material från Sörmlands landsting.
Läs "Samtal med barn som närstående" (pdf, nytt förnster)

Norrbottens läns landsting
Läs "Information till personal-om barnet som anhörig och patient" (pdf, nytt fönster)

Jönköpings läns landsting
Läs "Barn som anhöriga-Ett policydokument för hälso-och sjukvården" (pdf, nytt fönster)

Stockholms läns landsting
Beroendecentrum Stockholm har skrivit instruktioner med syfte att underlätta för mottagningar att uppmärksamma minderåriga närstående avseende anmälan av misstanke om att minderårigt barn far illa, eller riskerar att fara illa (14 kap 1§, SoL) samt hälso- och sjukvårdens skyldighet att beakta minderåriga närstående barns behov av information, råd eller stöd avseende den vuxnes sjukdom (2g§, HSL och 6 kap 5§, PSL)
Läs "Arbete med närstående-lokal instruktion" (pdf, nytt fönster).

Västerbottens läns landsting
På Västerbottens läns landstings websida finns beskrivet hur nätverket i Västerbotten arbetar för att synliggöra barn som närståendes behov. Nätverket har bl a. utarbetat arbetsrutiner samt flödesmall för att uppmärksamma barn som närstående.Via länken nedan kommer du direkt till Västerbottens läns landstings websida och kan där ta del av dokumenten.
Läs "Västerbottens läns landsting" (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-08-18 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson