Bakgrund

Bakgrundsinformation med regelverk och kunskapsunderlag

Om information, råd och stöd till barn och unga

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7§, ska hälso- och sjukvården särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med
• har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
• allvarlig fysisk sjukdom eller skada,
• missbrukar alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller
• oväntat avlider.

Lagen omfattar all hälso-och sjukvårdspersonal.

Senast uppdaterad 2015-12-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson